Dây đầm dùi điện

Dây đầm dùi điện

480,000đ 500,000đ

Thông tin chi tiết

Dây đầm dùi bê tông (chạy điện)

Dây đầm dùi bê tông (chạy điện) Ø35x4m

Dây đầm dùi bê tông (chạy điện) Ø35x6m

Dây đầm dùi bê tông (chạy điện) Ø50x4m

Dây đầm dùi bê tông (chạy điện) Ø50x6m

Liên hệ: 0903 589 789 Mr Dương