Dịch vụ cho thuê máy đầm cóc

Dịch vụ cho thuê máy đầm cóc

290,000đ 0,000đ

Thông tin chi tiết

Cho thuê máy xây dựng: cho thuê máy đầm cóc

Giá thuê ngày: 290.000/ngày

Giá thuê tháng: 2.000.000/tháng

Liên hệ: 0903 589 789