Dịch vụ cho thuê máy đầm dùi xăng

Dịch vụ cho thuê máy đầm dùi xăng

250,000đ 0,000đ

Thông tin chi tiết

Cho thuê máy xây dựng: cho thuê máy đầm dùi xăng

Giá thuê ngày : 250.000/ngày

Giá thuê tháng: 950.000/tháng

Liên hệ: 0903589 789