Dịch vụ cho thuê máy bơm chìm hỏa tiển

Dịch vụ cho thuê máy bơm chìm hỏa tiển

200,000đ 0,000đ

Thông tin chi tiết

Cho thuê máy xây dựng: cho thuê máy bơm chìm hỏa tiển

Giá thuê ngày : 250.000/ngày

Giá thuê tháng: 2.500.000/tháng

Liên hệ: 0903 589 789