Dịch vụ cho thuê máy đục bê tông

Dịch vụ cho thuê máy đục bê tông

200,000đ 0,000đ

Thông tin chi tiết

Cho thuê máy xây dựng: cho thuê máy đục bê tông

Giá thuê ngày: 150.000/ngày

Giá thuê tháng: 1.350.000/tháng

Liên hệ: 0903 589 789